Replik: Vi negligerar inte några risker med hushållens skuldsättning eller bostadspriserna

Jag uppskattar att Per Lindvall i Realtid ger Robert Boije, Harry Flam, John Hassler och mig rätt i vår kritik av amorteringskraven, men jag håller inte med om att jag eller vi skulle negligera några risker med hushållens skuldsättning eller bostadspriserna.
Replik i Realtid, 4 mars 2021.