Monthly Archives: November 2012

Interview: “No sign of a housing bubble” (Swedish)

Inga tecken på bostadsbubbla” (“No sign of a housing bubble”, in Swedish), interview in Svenska Dagbladet, November 14, 2012

Rättelse i papperstidningen (web-versionen är korrekt): Slutet i svaret på andra frågan skall vara “Skulle man höja räntan med 1 procentenhet skulle bostadspriserna falla med 1–3 procent. Däremot skulle BNP samtidigt falla ordentligt, nästan 2 procent, och arbetslösheten öka ordentligt, nästan 1 procentenhet.” (Siffrorna 6 och 3 i papperstidningen istället för 2 och 1 gäller om styrräntan höjs så mycket att bostadspriserna faller med 10 procent istället för med 3 procent.)