Amorteringskraven – borde de avskaffas? P1 morgon

I P1 morgon med Mikael Kulle och Henric Braconier, 29 maj 2019.