Studiosamtal om kreditrestriktioner och svenskarnas skuldsättning

Studiosamtal mellan Stefan Attefall och mig om kreditrestriktioner och svenskarnas skuldsättning, Bostadspolitik.se (in Swedish).