Tag Archives: Dagens Nyheter

DN Debatt: Skärp den demokratiska kontrollen av Riksbanken

Penningpolitiken har misslyckats. Riksbankens agerande har lett till för låg inflation och för hög arbetslöshet. Politiken brister på grund av att Riksbankschefen fått för stor makt och Riksdagens uppföljning och kontroll inte fungerar. För att avhjälpa bristerna bör den demokratiska kontrollen av Riksbanken skärpas, Riksbanksfullmäktiges utnämningspolitik förbättras, och ansvarfördelningen mellan penningpolitiken och makrotillsynen klargöras.

Artikel på DN Debatt, “Skärp den demokratiska kontrollen av Riksbanken,” 2014-05-28, mot bakgrund av en utförligare artikel i Ekonomisk debatt nr 4, “Riksbanken, måluppfyllelsen och den demokratiska kontrollen“.  Continue reading