Amorteringskraven: Felaktiga grunder, negativa effekter och minskad motståndskraft

“Amorteringskraven: Felaktiga grunder, negativa effekter och minskad motståndskraft”, presentation på seminariet “Överdrifter, missförstånd och rena felaktigheter,” Stockholms Handelskammare, 25 september 2019. Bilder powerpoint pdf