“De senaste årens penningpolitik – ‘leaning against the wind’ ” (“Monetary policy during the last few years – leaning against the wind,” in Swedish)

New publication: “De senaste årens penningpolitik – ‘leaning against the wind’ ” (“Monetary policy during the last few years – leaning against the wind,” in Swedish), Ekonomisk Debatt 3/2014, 6-24. 

Abstract:

Riksbankens mandat innebär att den ska stabilisera KPI-inflationen runt inflationsmålet och arbetslösheten runt en långsiktigt hållbar nivå. Sedan 1995 har genomsnittlig KPI-inflation systematiskt underskridit inflationsmålet och orsakat betydligt högre arbetslöshet än om Riksbanken hade uppfyllt inflationsmålet. Den kraftiga penningpolitiska åtstramningen från sommaren 2010 har de senaste åren medfört mycket för låg inflation och mycket för hög arbetslöshet, liksom betydligt högre reala skulder. Enligt Riksbankens egna skattningar är kostnaden mätt i arbetslöshet för Riksbankens ”leaning against the wind” minst 10 och snarast minst 50 gånger förväntad intäkt. Finansinspektionen bör vara den myndighet som bedömer om penningpolitiken hotar den finansiella stabiliteten.