Shall monetary policy be used in an attempt to affect indebtedness (in Swedish)

Ska penningpolitiken användas för att försöka påverka skuldsättningen?” (“Shall monetary policy be used in an attempt to affect household indebtedness?”, in Swedish), my discussion at a seminar on December 5, 2013, in the Swedish Parliament,  where an excellent report by Evidens, “About household indebtedness and the housing market” (“Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden,” in Swedish), was presented.