Penningpolitik, bostadsmarknaden och hushållens skulder

New presentation: “Penningpolitik, bostadsmarknaden och hushållens skulder”, Bostadssemnarium, World Trade Center, Stockholm, 4 juni 2012. Bilder